|

Thi công

04-01-2019

Hệ Thống điện: Lighting Control, C-Bus, Nhà Thông Minh...

Hệ Thống điều hòa không khí: Máy lạnh chính xác, hệ thống kiểm soát nhiệt độ...

Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hệ thống cảnh báo sớm Vesda, FM 200, Novec 1230, Pre-action, Inergen...

Hệ thống cấp thoát nuớc: Hệ thống điều khiển bơm thông minh, Hệ thống Liftaway, Hệ thống Saniflo...

 

Pre-Action system tại văn phòng Microsoft Viet Nam đuợc lắp đặt bởi WACE:

 

Preaction 2

Bình Luận

back to top